Kraftig Multisystem 1 seksjon G/G/G

10370-621-20-G

D:621 mm H:1981mm L:1841 mm

1981X1841X620 4 Levels

Kraftig Multisystem 1 seksjon G/G/G

10370-468-20-G

D:468mm H:1981mm L:1841 mm

1981X1841X468 4 Levels

Kraftig Multisystem 2 seksjoner G/G/G

10370-468-20-Gx2

D:468mm H:1981mm L:3682 mm

1981X1841X468 4 Levels 2 Bays

Kraftig Multisystem 2 seksjoner G/G/G

10370-621-20-Gx2

D:621mm H:1981mm L:3682 mm

1981X1841X620 4 Levels 2 Bays