Arbeidskurv for truck 800x1200

20460-0800-1200

Kapasitet på 250 kg

1250065002 001 fullsize