Har du behov for leasing?

Vi kan tilby leasing av reoler gjennom vår samarbeidspartner Brage Finans AS. Det er enkelt å komme i gang med dette. Vi er selvsagt behjelpelig underveis om du har spørsmål om reolvalg, ønsker tilbud på reoler eller vil vite mer om leasing.

1. Avklar behovet for reoler
2. Be om leasingtilbud fra oss på reolene du trenger (normalt ordresum over kr 20 000,- eks mva)
3. Vi søker om leasing på deres reoler 
4. Ved godkjent leasing så signerer dere digitalt på kontrakten 
5. Vi sender varene og leasingavtalen startes

Leasing prosess

Hvorfor velge leie?

  • Inntil 100 % finansiering
  • Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål
  • Krever ikke tilleggsikkerheter. Vi tar vanligvis kun sikkerhet i utstyret som leies.
  • Raskere skattemessig utgiftsføring
  • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
  • Ved utløp av leasingavtale så kan reolene kjøpes ut til en lav kost - normalt 1 månedsleie. 

Betaling og løpetid

Fakturafrekvens: Månedlig / Kvartalsvis / Halvårlig / Årlig

Løpetid år 2-5år