Sikkerhet på lageret

Lageret er arbeidsplassen for mange ansatte i bedriftenog derfor er det viktig at de ansatte arbeider i et sikkert lager. De europeiske normene for pallereoler anerkjenner dette spesifikt for reoler, mens arbeidsmiljølovene generelt sier at det skal være et sikkert arbeidsmiljø. Dersom årlige reolkontroller ikke gjennomføres og eventuelle skader ikke utbedres, kan bedriften risikere påtale ved en ulykke.

Skader på reoler kan fort bli glemt eller at de ikke oppdages i normal drift. Det er viktig at ansatte som forårsaker en skade på en reol, f.eks ved en påkjørsel med truck, sier fra om dette omgående for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø.

Regelmessig ettersyn er ikke bare god forretningspraksis, det er også et juridisk krav.

En reolkontroll kan

- forhindre skader på personer og gods
- forlenge levetiden på reolene
- redusere fremtidige reparasjonskostnader, ved å oppdage skader tidlig
- gi oversikt over reolenes generelle tilstand
- sikre et trygt arbeidsmiljø

Hva bør en sikkerhetssjekk innbefatte

- produktfeil
- spor av materialtretthet
- skader på reolen etter påkjørsel
- skader på reolen etter feil bruk
- overbelastning
- fare for fallende gods
- feilplasserte paller
- feilmonterte reoler
- manglende sikkerhetsklips
- belastningsskilt
- bolting mot gulv

Sjekkpunkter

Når hadde du sist kontroll?

En reolkontroll skal ifølge den europeiske normen EN 15635 gjennomføres minst 1 gang i løpet av 12 mnd. Reolkontrollen må gjennomføres av personell med teknisk kunnskap om innredningen. Dette er noe du derfor kan utføre selv om du ønsker det.

RYDD Reolsystem AS kan ta seg av de årlige reolkontrollene for deg!
 

Fordelen ved at vi utfører de årlige reolkontrollene:
  - Du slipper å oppdatere deg på reglene for reoler
  - Du slipper å planlegge kontroller
  - Vi planlegger kontroll etter avtale minst 1 gang i året.
  - Vi tilbyr en fullstendig og profesjonell reolkontroll ihht EN 15635
  - Du får en rapport med bilder og beskrivelse av hva som må utbedres
  - Feil som avdekkes graderes etter et trafikklyssystem
  - Vi kan tilby utbedring av reolene som får avdekket feil
  - Du får sluttrapport etter utbedring som dokumenterer at feil er utbedret

Merking av feil:
  GRØNN - krever kun overvåkning
  GUL - farlig situasjon som krever handling snarest
  RØD - veldig alvorlig skade som krever umiddelbar handling