Verktøytralle 1

Smart verktøytralle med underskuff og 3 hyller.

18200 1

Verktøytralle 2

Smart verktøytralle med 2 underskuffer og 2 hyller.

18200 2

Verktøytralle 3

Smart verktøytralle med 3 underskuffer og 2 hyller.

18200 3

Verktøytralle 5

Smart verktøytralle med underskuff, 3 hyller og verktøyplate,

18200 5

Verktøytralle 4

Smart verktøytralle med 2 underskuffer, 2 hyller og verktøyplate - tette sider.

18200 4

Verktøytralle 6

Smart verktøytralle med underskuff, 3 hyller, verktøyplate og låsbart skap.

18200 6

Verktøytralle 7

Økonomivariant med 3 hyller og skillevegger.

18200 7